Alcar

TPMS sensorer

TPMS - Alcar Sensor single

• OE-ersättning
• Ej programmerbar
• Likvärdig OE-sensor

Single Logo

• Färdigprogrammerad
• Även programmerbar
• Sparar tid
• Likvärdig med OE-sensor men innehåller fler protokoll,
     vilket gör att den kan användas på fler än en bilmodell

ALCAR Plug & Drive Sensor

• Universal (99% täckning)
• Programmerbar
• SNABB programmering ca 4-5 sek

Universal Logo

Alcar sensor, svart

Alcar sensor, grå

Alcar sensor, silver

Alcar sensor, snap in