Alcar

GDPR FÖR OCL BRORSSONS AB

Publicerad: 18.05.2018 11:50 Senast ändrad: 18.05.2018 14:10


1. Inledning 
OCL Brorssons AB, vidare nämnt OCL, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta för dig som kund hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information. 
Den nya dataskyddslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade. 

2. Vårt interna arbete 
Arbetsgruppen för GDPR på OCL har inventerat den data som vi samlar in för att kunna hantera personuppgifter enligt regelverk och för att möjliggöra en dialog med er som kunder. 

3. Personuppgifter 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

4. Dina rättigheter 
Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med oss för behandling av dina uppgifter. 
Vid eventuella frågor kontakta oss via: gdpr@oclbrorssons.se 
Efter kontakt ger vi återkoppling inom 48 timmar under helgfri vardag och påbörjar sedan hantering av ärendet. 
Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kund kan du läsa om på Datainspektionens hemsida via denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Nedan följer exempel som kan vara relevanta för dig som kund: 

Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter. Begära rättelse eller ändring av de uppgifter vi behandlar om du så önskar. 
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till genom att maila utskick@oclbrorssons.se 

Rätten att motsätta dig behandling av personliga skäl. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl. 

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lag. 

5. Hur vi samlat in dina personuppgifter 

Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler. 
5.1. Du är kund hos OCL och har lämnat uppgifter för att vi ska hantera dig som kund alternativt ingår i en kedja med centralt avtal med oss på OCL. 
5.2. Du har ansökt om att få ta del av vårt nyhetsbrev. 
5.3. Du har deltagit på något av våra event och lämnat dina uppgifter 
5.4. Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter. 
5.5. Du har registrerat dig som användare i vår webshop 

6. Hur länge vi sparar dina uppgifter 
OCL sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation oss emellan eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy 

7. Personuppgifter som vi behandlar 
Nedan beskrivs de personuppgifter som vi behandlar samt för vilket ändamål. 


8. Kontakt 
Välkommen att höra av dig om du har frågor kring denna skrift. 
I första hand ta kontakt via m.brolin@oclbrorssons.se 
Denna adress går till Monika Brolin som är ekonomichef på OCL Brorssons AB. 
Monikas nås också på 011-197713