Alcar

Information om fälgar, däck & TPMS

Infomation om fälgar
Detaljerad information om fälgar
Att byta fälgar på bilen är det enklaste sättet att förändra utseendet. Ingen annan stylingprodukt är så enkel att montera och gör så stor skillnad. Innan du väljer din favoritfälg och matchande däck så bör du känna till några viktiga fakta.LÄR KÄNNA DIN FÄLG INNAN DU KÖPER

Du bör ha koll på nedanstående punkter innan du köper:
  • Kontrollera att fälgens tekniska data är kompatibel med din bil.
  • Finns det några certifieringar (TÜV, ABE eller ECE) för fälgen ihop med din bil? Det är inte nödvändigt ur ett juridiskt perspektiv i Sverige men det ger dig trygghet att fälgen verkligen är kompatibel med din bil.
  • Kontrollera att din fälg är kompatibel med din TPMS-sensor
  • Vill du ha en “plug & drive” applikation (montering utan modifieringar) eller är du beredd att göra visa modifieringar på bilen?

Gör ett säkert val och undvik obehagliga överraskningar när du väl besvarat ovanstående frågor. Apropå säkerhet – fälgar och TPMS tillverkade och saluförda på denna sida är tillverkade enligt högsta europeiska kvalitetsstandard.

KONSTRUKTION AV EN LÄTTMETALLFÄLG

Dimension: T.ex. 7,5Jx17H2

A: 7,5....Fälgens bredd I tum
B: J…....Fälghornets utformning (normal inget man behöver ta hänsyn till)
C: 17.....Fälgens diameter
D: H2....Dubbla säkerhetshumpar (normal inget man behöver ta hänsyn till)
E: Bultcirkel / antal bulthål (benämns ibland PCD)
F: Centrumhål
G: Ventilhål
H: Inpressning (benämns ibland offset eller ET)


FÖRKLARINGAR AV DE INDIVIDUELLA BETECKNINGARNA

Fälgbredd (A)
Fälgbredden mäts mellan insidorna av fälghornen. Fälgbredden benämns ibland ”nominella bredden”.

Bultcirkel / antal bulthål (E)
Bultcirkel definieras av diametern genom centrum av bulthålen / antal bulthål..

Centrumhålet (F)
För maximal flexibilitet av applikationer så används ibland “centreringsringar”.

Inpressning (H)
Inpressning är avståndet mellan anläggningsytan och den tänkta centrumlinjen genom fälgen. Inpressningsdjupet / inpressningsmåttet är väldigt viktigt eftersom det bestämmer fälgens position på bilen.

Hump (D)
Humpens function är att minska risken för att däcket “kränger av” vid en minskning av däcktrycket (exempelvis vid en punktering). Humpens utseende varierar beroende på biltillverkarens krav i kombination med vilka typer av däck som används.

INGA KOMPROMISSER NÄR DET GÄLLER SÄKERHET!

Valet av fälg och däck påverkar din bils vägegenskaper, komfort och säkerhet. Olika biltillverkare ställer olika krav på vilka hjulkombinationer som är tillämpbara. Likväl finns det lagar och förordningar som styr vilka hjulkombinationer som är tillåtna för din bil. Lagar och förordningar kan vara nationella såväl som internationella. Sverige ingår i EU och därför kan internationella bestämmelser/lagar/krav tillämpas även i Sverige. Låt oss ge exempel på internationella certifieringar som är tillämpbara i Sverige och som ger dig trygghet när du väljer fälgar till din bil:

ECE, VTA, TÜV och liknande

Vad innebär en ”ECE-fälg”?

ECE står för Ekonomiska kommissionen för Europa. ECE vilar under FN’s ekonomiska kommission för Europa.

Tekniskt sett så är en ECE-fälg exakt identisk med en Originalfälg (OE-fälg). En ECE-godkänd fälg håller alltid samma specifikation som en OE-fälg (bredd, diameter, inpressning, bulthålsutförande och utformning av humpar). Det enda som egentligen får skilja är utseende (och pris?).

Om en s.k. eftermarknadsfälg uppfyller samma tekniska data som en OE-fälg så kan man ansöka om ett ECE-godkännande för den applikationen. När certifieringen är klar och godkänd så erhåller produkten ett unikt ECE-nummer. När ECE-godkännandet är utfärdat så gäller det i EU’s 47 stater som ett godkänt alternativ till bilen och inga andra certifikat eller registreringar är nödvändiga. En ECE-godkänd fälg faller alltid in under respektive bils Helfordonskodkännande/VTA (VTA = Vehicle Type Approval).

När fälgen/applikationen har fått sitt unika ECE-nummer så måste det gjutas in i fälgen. Den internationella beteckningen är ett ”E” i en cirkel som följs av ECE-numret.

Med ett ECE-godkännande betraktas fälgen som ett originaltillbehör.

Vad menas med Helfordonsgodkännande (VTA)?
Helfordonsgodkännandet är det dokument där biltillverkaren anger allt som man som tillverkare tar ansvar för. Bl.a. däckdimensioner, hastighetsindex, belastningsindex och fälgdimensioner.

I Sverige gäller följande förordning:

From 1/10 2008 gäller följande (VVFS 2006:63):
§1:6: ”Utbyte av hjul och däck på personbil, släpvagn med en totalvikt av högst 3500kg eller motorcykel under förutsättning att hjul och däck har fritt utrymme vid fjädringsrörelser samt att hjul och däck täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). För personbil och motorcykel gäller dessutom att hjul och däck går fritt vid fulla manöverrörelser samt att hastighetsmätaren uppfyller föreskrivna krav.” Under §2 kan följande undantag från §1 utläsas: ”Vad som sägs i §1 gäller inte om ändringen
1. Är utförd på ett sådant sätt att det kan antas att fordonet inte uppfyller föreskrivna krav på beskaffenhet och utrustning,
2. medför att fordonets registrerade uppgifter skall ändras,
3. påverkar fordonets beskattningsförhållande, eller
4. inverkar i förkommande fall påtagligt negativt på ett standardfordons ursprungliga egenskaper.”

Det är framförallt punkt 4 som kan vara föremål för olika tolkningar. Subjektiva bedömningar om t.ex. spårkänslighet osv kan skilja sig mellan olika förrättningsmän.

Vad menas med TÜV?

TÜV kan sägas vara den Tyska/Österrikiska motsvarigheten till SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). TÜV testar, certifierar och säkerställer att eftermarknadsprodukter (i detta fall fälgar) passar på bilen och uppfyller belastningskrav och liknande.

TÜV kan även godkänna applikationer som kräver modifiering av fordonet, i så fall måste fordonet besiktas för att säkerställa att modifieringarna är korrekt utförda. TÜV har ingen praktisk betydelse i Sverige, däremot är det en kvalitetsstämpel avseende belastning, hållfasthet och kvalitet. Vanligtvis så visar vi inte de allra mest extrema applikationerna som kräver stora modifieringar av bilen.

Montering av extrema applikationer på ett fordon som är registrerat i Sverige kräver normal sett en ny registreringsbesiktning.Information om däck
Detaljerad information om däck
LÄR KÄNNA DINA DÄCK

Skissen visar och förklarar däcktillverkarens information som du kan utläsa på däcket.

A: Tillverkningsvecka och år “3516” = vecka 35, 2016
B: Däckets rotationsriktning
C: Däckets nominella bredd
D: Däcksidans höjd = profilförhållande. 195/65-15 -> Däcksidans höjd är 65% av däckets bredd 195mm
E: Däckets typ/konstruktion (R = radialdäck)
F: Nominell diameter I tum.
G: Tubeless = slanglöst
H: LI = load index = belastningsindex
I: SI = speed index = hastighetsindex
J: Mud and Snow + snöstjärna (varianter M&S, MS, M.S., M/S)

OBS! Vinterdäck måste vara listade hos STRO (Scandinavian Tire and Rim Organisation) för att vara godkända enligt vinterdäckslagen. Se www.stro.seDäckdimension:
205 / 55 R16 91 W

205 ... Nominell däckbredd, I detta fallet 205mm
55 ... Profilförhållande
R ... Radialdäck
16 ... Nominell fälgdiameter
91 ... Belastningsindex (se tabell på www.stro.se)
W ... Hastighetsindex (se tabell på www.stro.se)

M+S - I kombination med snöstjärna talar detta om att det är ett vinterdäck. OBS! Vinterdäck måste vara listade hos STRO (Scandinavian Tire and Rim Organisation) för att vara godkända enligt vinterdäckslagen. Se www.stro.se


Tillverkningsvecka och år
Den s.k. DOT-märkningen på däckets sida anger tillverkningsvecka och år. De fyra sifforna anger vecka och år. Däck som är nyare än fem år får säljas som ”nytt”. Däck som är äldre än tio år är att anse som förbrukade, oavsett mönsterdjup.

Förvaring av sommar och vinterdäck.
Däckpsecialister kan oftast erbjuda förvaring till en rimlig kostnad. Om du förvara däck själv så ska de förvaras svalt, mörkt och torrt. Lösa däck ska förvaras stående och däck på fälg kan förvaras liggande, stående eller hängande på vägg.

Var noga med mönsterdjupet.
Vinterdäck måste ha ett mönsterdjup om minst 3mm enligt lag. Ledande experter rekommenderar att man byter ut däcken när mönsterdjupet är 5mm eller lägre.

Var noga med rotationsriktningen
Byt aldrig sida när du skiftar däck. Om du byter sida innebär det att du byter rotationsriktning. Det kan leda till ökat slitage, ökat däckljud och obalans. Däck med bestämd rotationsriktning visar hur/var däcket ska monteras på bil.

Viktig monteringsinstruktion
Hjulet ska alltid monteras/skruvas fast på bilen med tillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment. Använd kalibrerad momentnyckel för att erhålla korrekt åtdragningsmoment.

Efterkontroll/efterdragning av hjulmuttrar/bultar.
Efterkontroll/efterdragning av hjulmuttrar/bultar skall göras efter 100-150km körning. Om nödvändigt, efterdra med kalibrerad momentnyckel.Information om TPMS
Detaljerad information om TPMS sensorer
Tyre Pressure Monitoring Systems (TPMS)
TPMS (fritt översatt, "luftrycksövervakningssystem”) är ett inbyggt övervakningssystem för lufttrycket I däcken på bilen.

Det finns två typer av system: 
Indirekt system = bilens dator mäter skillnaden i rotationshastighet mellan hjulen med hjälp av bilens ABS-sensorer. Vid lufttrycksfall minskar rullomkretsen och hjulet roterar snabbare. 
Direkt system = lufttrycket mäts av särskilda sensorer monterade i hjulen. Sensorerna mäter lufttrycket löpande och om det sker en minskning av lufttrycket så varnar bilen föraren via ett felmeddelande eller att en varningslampa tänds.
TPMS har förenklat tre huvudfunktioner:
◦ Öka säkerheten
◦ Förbättrad miljö. Felaktigt lufttryck leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökad miljöpåverkan.
◦ Minska däckslitaget. Ett felaktigt lufttryck leder till ökat däckslitage.


TPMS – vad sager lagen?
Enligt EU-regler ska nya personbilar som tas i bruk efter den 1 november 2014 ha ett däcktrycksövervakningssystem. Kraven för TPMS innebär i korthet att bilen ska ha ett system som ger föraren en varningssignal om däcktrycket i ett eller flera hjul minskar med 20 procent, eller mer.
Enligt bestämmelsen krävs att systemet är godkänt enligt ECE-R64.
ECE-R64 föreskriver ”god funktion” och godkänner både original, såväl som eftermarknadssensorer (i den mån det inte är ett indirekt system i bilen).

I Sverige tillämpas förordningen TSFS 2010:2 när bilen väl är tagen i bruk. Enligt TSFS 2010:2 upphör då kraven på TPMS i Sverige. Detta innebär att man inte måste ha ett fungerande TPMS-system, dock ska man vara fullt medveten om följdeffekterna.
Utan fungerande TPMS i bilen kommer man att få felmeddelanden, tänd varningslampa, blinkande varningslampa, ljudsignaler osv beroende på vilket system som sitter i bilen. Likaså går man miste om möjligheten till varning om man får lufttrycksfall/punktering. Med moderna lågprofildäck så blir däcket ofta förstört när man kör med för lågt lufttryck och när man känner det i bilen. Har man ett fungerande TPMS-system i bilen så får man en tidig varning, och kan stanna på ett säkert ställe för att byta till reservhjul, alternativt tillkalla hjälp. Stanna aldrig på vägrenen på trafikerade vägar.

Inköp av TPMS och fälgar – vad behöver du tänka på?
Om din bil är utrustad med TPMS, ta reda på vilket system. Om du har ett indirekt system så behöver du inte ta några ytterligare hänsyn till vilken fälg du väljer.

Om du har ett direct system I bilen måste du ta följande faktorer I beaktande:
◦ Är den valda fälgen kompatibel med TPMS-sensorn?
◦ P.g.a. komplexiteten med TPMS-sensorer så rekommenderar vi att du vänder dig till en återförsäljare med god TPMS-kännedom.

En TPMS-specialist ska ha nödvändiga mjukvaruverktyg (TPMS-dator) och monteringsutrustning för TPMS. Specialisten hjälper dig med rätt programmering och inlärning i bilen. Om du har problem med tända varningslampor mm så kan specialisten hjälpa dig.

Sedan många år tillbaka så har alla våra fälgar förberetts för montering av TPMS-sensorer och vi tillhandahåller support och instruktioner om hur inlärning I bil ska gå till.

Plug & Drive
Om du ser märkningen “Plug & Drive” så har du hittat den perfekta kombinationen för din bil!VÅRA SENSORER


ALCAR Sensor Plug & Drive

Den nya ALCAR Sensorn Plug&Drive är redan förprogrammerad och redo för omedelbar användning. Detta sparar tid och arbete för mekanikern och eliminerar behovet av programmering. Med endast sex varianter erbjuder sensortypen känd genom sin förkortning P&D 96 % biltäckning* på den europeiska marknaden och kräver varken programmering eller konfiguration. Denna sensors slogan är enkel: Plug and drive. Men ALCAR P&D-sensorn är också fullt programmerbar, och tillsammans med ALCAR Universal Sensor är den bland de för närvarande snabbaste fritt programmerbara sensorerna på marknaden. *Gäller alla bilmodeller med start 2018

ALCAR Sensor Universal

Den nya "ALCAR Sensor Universal" erbjuder i gengäld maximal flexibilitet genom högsta biltäckning nära 99 procent*. Den universella sensorn är bland de för närvarande snabbaste fritt programmerbara sensorerna på marknaden. Det har den ytterligare fördelen att programmering kan utföras med många oberoende TPMS-verkstadsverktyg. Universalsensorn finns i fyra olika typer av ventiler: clamp-in silver, clamp-in svart, clamp-in grå samt snap-in svart. *Gäller alla bilmodeller med start 2018

ALCAR Sensor Single

Den nya "ALCAR Sensor Single" är en förprogrammerad OE-ersättningssensor. Helt identisk med OE-sensorer, 100 procent tillförlitliga och redo för omedelbar användning. Enkel att montera för de vanligaste bilmodellerna i Europa, den enda sensorn är ett kostnadseffektivt alternativ för alla bilverkstäder. Verkstädernas monterade enheter och volymverksamhet är avsedd att vara det huvudsakliga användningsområdet.

OE-Sensorer

ALCAR avrundar sitt sensorsortiment med de vanligaste och viktigaste OE-sensorerna. I våra webbutiker hittar du ett brett utbud av OE-sensorer med märkena Schrader, Continental/VDO, HUF/BH-Sens och Pacific.