AEZ Alaska dark Porsche Taycan GTS side summer

Skiftning av hjul

Vid skiftning av hjul skall följande rutiner tillämpas:

Avmontering:

 • Säkerställ rätt nyckelvidd.
 • Använd hylsor med plastskydd för att inte skada fälgen.
 • Om låsmutter/låsbult finns, skall den alltid lossas först, och med muttermaskin.
 • Kontrollera att inga centreringsringar blir kvar på navet.

Påmontering:

 • Navytan skall vara plan, ren och torr.
  Borsta med stålborste om så behövs.
 • Kontrollera att mutter/bult har rätt ”koning” för fälgen!
 • Häng på hjulet och kontrollera att det centrerar ordentligt.
  Använd navringar om nödvändigt.

Skruva in och dra mutter/bult korsvis.
Använd kalibrerad momentnyckel.
Följ biltillverkarens rekommendation om åtdragningsmoment.
Muttermaskin får bara användas för att skruva in mutter/bult.
Saknas uppgifter, använd följande riktmärken:


M12 = 110-120 Nm

M14 = 130-150 Nm

M16 = 160-180 Nm


Åtdragningsmoment får aldrig överskridas enligt nedan maximala gränsvärden:
Bult 8.8 kvalitet:       160 Nm

Bult 10.9 kvalitet:     200 Nm

Mutter klass 8:         150 Nm

Mutter klass 10:        240 Nm
Skulle ovanstående åtdragningsmoment tangeras eller överskridas, skall bult/mutter (och pinnbult) ovillkorligen bytas ut!

 • Smörjning av gäng eller kona/bricka på bult/mutter är undantagslöst förbjudet.

Om bult/mutter är rostig skall den bytas ut, inte smörjas.

 • Vid momentdragning av bultar på bilar med s.k. multipartbromsar tillämpas särskild metod:
  - Använd aldrig våld (slag, brytning o.s.v.) i samband med montering av hjul på bilar med multipart bromsskivor.
  - Undvik all kontakt mellan hjul och bromsok
  - Absolut förbjudet att använda muttermaskin el. liknande !!
  - Åtdragning skall ske i två steg, korsvis:
 • Första steget 80Nm
 • Andra steget enligt tillverkarens rekommendation (exempel: Mercedes W205 = 130Nm)

 

Efterkontroll
Efter körda 50-100km skall samtliga muttrar/bultar efterkontrolleras med momentnyckel.
Har man inte tillgång till momentnyckel så räcker det att ”kontrollera” att mutter/bult är åtdragen, exempelvis med en hjulnyckel eller fälgkors.