Utgivare, försäljningsvillkor, e-handelslag, bolagsinformation

Utgivare:

OCL Brorssons AB 
Rörgatan 11
S-602 28 Norrköping

Tel order: 011-197700
Tel växel: 011-197720
Fax: 011-197701
E-Mail: info@oclbrorssons.se
E-Mail webmaster: webmaster@oclbrorssons.se

  •  
 

Programmering:
Produktion mit Content Management System cms42:
lemon42 IT, Web und Software GmbH
http://www.lemon42.com/


Lemon42 

Grafisk design:
Markus Oswald
http://www.fruehling.ag/

FruehlingAG Logo 

Fälgprovare:
Konzeption & Datenbank
Alle Rechte bei ALCAR LEICHTMETALLRÄDER GMBH, Siegburg/Deutschland

ALCAR Configurator 

Information i enlighet med lagen om e-handel
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000)

OCL Brorssons AB är ett svenskt registrerat aktiebolag med styrelsesäte i Sverige. Bolaget bedriver grossisthandel med fälgar och biltillbehör. Firmatecknare och VD är Richard Lundqvist. Organisationsnummer är 556572-1809.

OCL Brorssons AB är en del av Alcar-koncernen med huvudkontor i Wien/Österrike.

För kontaktuppgifter, se Utgivare ovan.

Norrköping/Sverige


 

Integritetsskydd - insamling och användande av personuppgifter 
Personuppgifter lagras endast i de fall ni tillhandahåller dessa i samband med registrering eller prenumeration på nyhetsbrev. Era uppgifter kommer inte att föras vidare till tredje part såsom företag inom direktmarknadsföring.

Denna webbplats använder Google Analytics , en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", textfiler som lagras på din dator och tillåta en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av denna webbplats brukar skickas till en server Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP anonymisering på denna webbplats, kommer IP-adressen trunkeras av Google i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tidigare. Endast i undantagsfall, är den fullständiga IP-adressen skickas till en Google-server i USA och kommer att förkortas där. På uppdrag av operatören av den här webbplatsen Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att generera rapporter av aktiviteter på webbsidan och ge verksamhetsutövaren andra tjänster som rör hemsidan och Internetanvändning. IP-adressen vidarebefordras av din webbläsare genom användning av Google Analytics på denna webbplats kommer inte att slås samman med andra data som Google innehar. Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, pekar vi ut, dock att det i detta fall inte alla funktioner på denna webbplats kan vara i full användning kan också förhindra förvärv av data som genereras av cookien och uppgifter i samband med användning av denna webbplats (inklusive er IP-adress) till Google samt behandling av dessa uppgifter av Google, genom att följa länken nedan, ladda ner och installera den tillgängliga browser plug-in [Den nuvarande länken är http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv].

Denna webbplats använder så kallade sociala plugins (i det följande, knappar) av sociala nätverk såsom Facebook, Google + och Twitter i några av sina webbplatser. När du besöker våra webbplatser dessa knappar avaktiveras som standard, det vill säga utan ert inlägg att de inte kommer att skicka några uppgifter till tredje part. Innan du kan använda dessa knappar måste du aktivera dem genom att klicka på dem. De förblir då aktivt tills du stänger dem igen eller ta bort dina cookies (se "Cookies"). Efter deras aktivering, är en direkt länk till servern för respektive sociala nätverk som inrättats. Innehållet i knappen sedan överförs från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och införlivas på hemsidan av den. Observera att vi inte har något inflytande på omfattningen av de uppgifter som hämtas av sociala nätverk med sina knappar. För information om syfte och omfattning av data hämtning av den berörda sociala nätverk, och om de rättigheter och inställningar möjligheter för skydd av din privata sfär, se om dataskydd information som det sociala nätverket i fråga. Efter aktivering av en knapp, kan det sociala nätverket hämta data, oberoende av om du interagerar med knappen eller inte. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan nätverket tilldela ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att kombinera data hämtas från ditt besök på våra webbplatser med dina uppgifter om medlemskap, måste du logga ut från det sociala nätverket i fråga innan du aktiverar knapparna.