logistik
OCL Brorssons lager och hämtlager

Lager 1
Rörgatan 11
Norrköping

Öppettider lager 1
Måndag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 15.30
Frukost 09.00 - 09.15
Lunch 12.00 - 13.00

Öppettider hämtlager 1
Vardagar 07.00 - 15.00
Frukost 09.00 - 09.15
Lunch 12.00 - 13.00

Lager 2
Exportgatan 28, 32
Norrköping

Öppettider lager 2
Måndag - fredag 08.00 - 15.00
Frukost 09.00 - 09.15
Lunch 12.00 - 13.00

Öppettider hämtlager 2
Vardagar 08.00 - 15.00
Frukost 09.00 - 09.15
Lunch 12.00 - 13.00

OBS! medtag ordernummer från OCL Brorssons vid hämtorder


lager 001

lager 011

lager 017

lager 004


Frakter

Detaljerad information om frakter, reklamationer och returer

För komplett och mer utförlig information gällande mottagning av gods samt returer och reklamationer se
www.oclbrorssons.se/frakter eller kontakta OCL Brorssons på telefon 011 - 19 77 00 för att erhålla information via e-post.

Rutin vid mottagning av gods med DHL och Posten
Vid mottagning av gods med DHL och Posten används en handscanner för kvittens av godset. Ej fraktsedel på papper!

Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons:
1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat.
Om sändningen är komplett och ni godkänner sändningen så kvitteras det med namnteckning på handscannern.
OBS! Din kvittens är en värdehandling! I och med att du kvitterat sändningen så är din möjlighet till reklamation i efterhand mycket begränsad.

ALLA avvikelser i antal, skador på emballage eller andra invändningar mot sändningen måste ovillkorligen noteras innan du kvitterar sändningen.

Vid minsta lilla skada på emballaget bör/ska kartongen öppnas och innehållet kontrolleras.

2. Vid alternativ transportör kvitteras godset på fraktsedel.
Vid eventuella avvikelser eller felaktigheter, gör notering på fraktsedeln och kräv kvittens/signatur av chaufför. Ta kopia på fraktsedel.

Agerande transportskadat/saknat gods med DHL och Posten

Har du fått skadat gods eller saknas det gods?

Gör så här:
1. Skulle något kolli saknas eller vara skadat säg till chauffören att slå in de anmärkningar som ni har
i handscannern avseende sändningen, se lista nedan. (Chauffören får gärna visa dig vad han har gjort för åtgärd i displayen, det har ni rätt att se)

Ange något av följande alternativ i handscannern:
EMB – Förare kan skanna EMB ”emballage skada” på enskilt kolli eller hela sändningen.
SKA – Förare kan skanna SKA ”synligt skadat gods” på enskilt kolli eller hela sändningen.
SAK – Om antalet kollin inte stämmer emot vad sändningen säger, ska denna anmärkning göras.
ANM – Om mottagare eller förare vill anmärka på sändning med fritext utan att skanna går det bra under ANM.
EMB, SKA och SAK måste alltid följas av en anmärkning i fritext (minst 5 tecken)

Sändningar som får anmärkning blir röda i ruttlista och stopplista.

2. Dolda skador kan ni anmäla i efterhand till DHL och Posten, men det måste ske inom 7 dagar.
Leta upp skadan på emballagets insida, den är inte alltid så stor som man tror.
Kontakta transportbolaget DHL 0771-34 53 45, Postnord (Paket, Pall och Express)
Telefon: 0771-33 33 10 www.postnord.se och anmäl skadan, uppge det
sändningsnummer/kolli idnummer ni ser på etiketten på godset.
Alternativt kontakta OCL Brorssons på 011-19 77 00 för hjälp.
3. Följ nu transportbolagets instruktioner, fråga efter ett reklamationsnummer och anteckna detta så
kan ni i efterhand kontakta transportbolaget om ni har frågor och för att slutföra ärendet.
4. Beställ ny vara av oss.

Transportskador tar vi aldrig i retur, dessa måste ni lösa med transportbolaget direkt!

Agerande vid UPS/TNT leveranser från OCL Brorssons

Varje gång ni får en sändning från OCL Brorssons via UPS/TNT.

1. Kontrollera alltid att ni fått rätt antal kolli och att inget kolli är skadat.
Om sändningen är komplett och godkändsändningen så kvitterar ni det med namnteckning på handscannern.

2. Skulle något kolli saknas eller vara skadat, agera då enligt nedan.

Saknat kolli vid leverans
• Se till att få detta registrerat i förarens handscanner med anmärkning SAK Synliga skador på gods vid ankomst
• Vägra att ta emot det skadade kollit, se till att få kvittens på ej fullständig leverans med anmärkning SKA
• Informera OCL Brorssons om det skadade kollit på telefon 011 - 19 77 00 omgående dock senast två dagar efter mottagning av gods
• OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar det skadade godset. Ej synliga skador på gods vid ankomst (upptäckta vid uppackning)
• Informera omgående OCL Brorssons på telefon 011 - 19 77 00 (Måste ske inom 2 arbetsdagar från mottagandet av godset), ange typ av skada och komplettera gärna med ett foto på skadan via e-post till OCL Brorssons.
• OCL Brorssons kontaktar UPS/TNT som kommer och besiktigar skadan. Det skadade godset skall förbli hos er.
• OCL Brorssons gör en ny order med debitering som ersätter det skadade kollit. OCL Brorssons krediterar den skadade varan om UPS/TNT godkänner skadan.

Reklamationer/returer
Har ni fått fel fälgar eller stött på ett fabrikationsfel? OBS! Gäller ej transportskador!
Kontakta oss per telefon eller e-mail:
TELEFONNUMMER: 011-19 77 00
E-MAILADRESS: info@oclbrorssons.se

Vi skickar ersättningsvara när ni har anmält returen/reklamationen.
Om varan skall skickas tillbaka till oss, så kommer vi att skicka ut en retur/reklamationsrapport innehållande ett returnummer samt adresslappar per post, båda skall fästas på godset när godset skickas tillbaka till OCL Brorssons. Returnumret skall alltid anges vid kontakt med OCL Brorssons rörande returer/reklamationer.

När vi mottagit godset och behandlat returen/reklamationen gör vi en kredit till er. Om vi upptäcker skador vid en retur som ej innefattas av en reklamation, eller att original emballage saknas kommer detta att debiteras med ett avdrag på er kredit. Ej rengjorda fälgar kommer att debiteras med ett avdrag på er kredit.

Ej anmälda returer mottages ej!