Garantier
OCL lämnar följande garantier för sina Produkter

OCL lämnar följande garantier för sina Produkter
AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO .......... 3 års garanti
ENZO Trailer ................................... 1 års garanti
TPMS sensorer & mjukvaruverktyg .... 1 års garanti
MAK ................................................. 2 års garanti
BBS .................................................. 2 års garanti
Lemmerz .......................................... 2 års garanti
Alcoa ............................................... 5 års garanti (från tillverkn.datum)
McGard ........................................... 2 års garanti
Eibach spacers ................................. 1 års garanti
Racingprodukter ................................ ingen garanti
Övriga produkter ............................. 1 års garanti

Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc.  
Garantin omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl a att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc.

För att garantin skall vara giltig skall inköpskvitto/faktura kunna uppvisas. OCL åtgärdar eventuella felaktiga fälgar genom produktutbyte. Felaktiga fälgar får aldrig repareras. Alla garantier, produktansvar samt eventuellt TÜV- godkännande upphör att gälla vid eventuella reparationer. Vid reparation av fälgar frånsäger sig också OCL allt ansvar för vidare användning av fälgen.

Skulle någon av OCLs Produkter ha använts vid tävling, tävlingsliknande sammanhang (vari bl a innefattas allt typ av bankörning, förarutbildning, halkbana mm) omfattas inte Produkten av garantierna.

Den sammanlagda åtgärdskostnaden för garantiåtgärder är maximalt det ursprungliga inköpsvärdet enligt kvitto. Har någon av OCLs Produkter utsatts för yttre åverkan t.ex. under transport, montering eller övrigt handhavande gäller ej garantin. Monteringskostnader ersätts ej.