FÄLGINFORMATION
InfoRMATION om fälgar

Teknisk beskrivning


Mätning av bultcirkelns diameter på en femhålsfälg:

Mät hela bulthålets diameter = A

Mät från bulthålets kant till navhålets kant = B
Multiplicera B-måttet med 2

Mät navhålets diameter = C

Bultcirkelns diameter = A + B×2 + C

På en fyrbultsfälg mäter man från bulthålets ytterkant till bulthålets innerkant tvärs över navhålet.Mätning av inpressning:

Mät hela fälgens bredd = F

Mät hela fälgens bakre kant till anläggningsytan = G

Minska G-måttet med fälgens bredd F och dela med 2:
G - F/2 = E (inpressning)