Helfordonsgodkännande
Frågor och svar på de vanligaste frågorna kring helfordonsgodkännande

1. Bilhandlaren säger att jag inte får montera några andra fälgar än original på bilen.

2. Bilhandlaren säger att garantin upphör att gälla om jag monterar några andra fälgar än original på bilen.

3. Vad säger försäkringsbolaget om jag kör med andra fälgar/dimensioner/inpressningar än de som finns upptagna i helbilsgodkännandet?

4. Bilhandlaren säger att jag inte får montera några andra fälgar än original då dessa inte uppfyller bilfabrikantens säkerhetskrav. 

5. Bilhandlaren nekar mig reklamation på chassiekomponenter eftersom fälgarna har fel inpressning jämfört med original.

6. Bilhandlaren nekar mig reklamation på snedslitna däck eftersom fälgarna har fel dimension/inpressning.

***

1. Bilhandlaren säger att jag inte får montera några andra fälgar än original på bilen.

Detta betraktas som konkurrensbegränsande åtgärder, vilket inte är tillåtet över huvud taget. Om så var fallet skulle heller inte däck och fälgar få säljas/monteras av någon annan än bilhandlaren vilket faller på konkurrensbegränsning och sin orimlighet.


2. Bilhandlaren säger att garantin upphör att gälla om jag monterar några andra fälgar än original på bilen.

Då skulle heller inte NÅGON annan produkt över huvud taget vara tillåten att montera på bilen oavsett härkomst. Batterier,radioantenner, extraljus osv. Om de någon gång över huvud taget har godkänt en reklamation på en komponent som suttit på en bil som på något sätt varit utrustad med någon produkt som inte varit original så har de automatiskt godkänt principen.

Undantaget är produkten i sig. Den ska reklameras på inköpsstället.


3. Vad säger försäkringsbolaget om jag kör med andra fälgar/dimensioner/inpressningar än de som finns upptagna i helbilsgodkännandet?

Om produkten i sig är ursprungsgodkänd i ett annat EU-land så kan de inte hävda undantag eller neka ersättning. Ersättningsnivåerna kan däremot regleras av respektive försäkringsbolag. Kontakta därför försäkringsbolaget så att du vet att produkten är rätt försäkrad.


4. Bilhandlaren säger att jag inte får montera några andra fälgar än original då dessa inte uppfyller bilfabrikantens säkerhetskrav.

Eftersom bilfabrikanten idag handlar av underleverantörer som i sin tur tillverkar och säljer sk. OEM-produkter / Private Brand så har de därmed godkänt leverantören och principen. Skulle underleverantörens sk OEM-produkter ej godkännas av biltillverkaren så ligger bevisbördan på biltillverkaren att bevisa att dessa produkter är av så låg kvalité att de äventyrar säkerheten. I detta fall råder även principen om tyst överenskommelse. Har man godkänt ett fall så har man även godkänt alla.

Biltillverkaren kan heller inte hävda undantag för ett land som ingår i EU. Eftersom tillverkaren godkänner reklamationer i tex Tyskland under förutsättning att produkten är TÜV-godkänd så har de automatiskt godkänt samma förfarande i alla EU-länder. Detta enligt principen om ömsesidigt erkännande. Fakta om denna princip finns att läsa i Riksdagens dokumentation om ömsesidigt erkännande.


5. Bilhandlaren nekar mig reklamation på chassiekomponenter eftersom fälgarna har fel inpressning jämfört med original.

Bevisbördan ligger ALLTID på verkstaden att BEVISA att produkten i sig är orsaken till felet. Detta skall bevisas skriftligen med väl underbyggda tekniska motiveringar OCH utfallsresultat från praktiska tester.


6. Bilhandlaren nekar mig reklamation på snedslitna däck eftersom fälgarna har fel dimension/inpressning.

Om så vore fallet skulle ALDRIG någon annan än däcktillverkaren få sköta montering/balansering/fyrhjulsmätningar osv, vilket faller på sin orimlighet. Snedslitna däck kan bero på många saker som t.ex. Fel hjulinställning, Fel lufttryck, Fel körsätt osv. En reklamation för snedslitna däck kan endast i fåtal fall bero på fälgen - troligen inte alls, och det är fortfarande bilhandlaren som måste bevisa orsaken.


 Utlåtande av SLG Int. AB (524 KB)