Medarbetare

Richard Lundqvist 
VD

mailto:R.Lundqvist@oclbrorssons.se

Curt Lundqvist
Styrelse / Senior Advisor

mailto:c.lundqvist@oclbrorssons.se

Inga-Lill Lundqvist

Marknad / administration

mailto:i.lundqvist@oclbrorssons.se

Fredrik Kreem
Marknadsföring / IT

Sköter och uppdaterar hemsidor, Däckdata, gör kataloger, grafik, annonser m.m

mailto:F.Kreem@oclbrorssons.se

Peter Norlin
Försäljningschef


mailto:P.Norlin@oclbrorssons.se

Marcus Danielsson
Inköp / produkt / ansvarig säljpersonal

Sköter alla inköp och ansvarar för säljande personals planering och bemanning

mailto:m.danielsson@oclbrorssons.se

Johan Sabel
Key Account

Resande säljare
Distrikt: Norrland, Västergötland och delar av Stockholm.

mailto:J.Sabel@oclbrorssons.se

Pär Salkert
Key Account

Resande säljare
Distrikt: Mellansverige och delar av Stockholm

mailto:p.salkert@oclbrorssons.se

Ola Hillbertz
Key Account

Resande säljare, bor och utgår från Malmö.
Distrikt: Södra och västra Sverige

mailto:O.Hillbertz@oclbrorssons.se

Jonny Rågetoft
Säljare

Kundservice och ordermottagning

mailto:j.ragetoft@oclbrorssons.se

Johan Sandberg
Säljare

Kundservice och ordermottagning

mailto:j.sandberg@oclbrorssons.se
Sofie Truedsson
Sofie Truedsson
Säljare

Kundservice och ordermottagning

mailto:S.Truedsson@oclbrorssons.se

Patrik Blom Andersson
Administrativt säljstöd

Uppdaterar och underhåller vårt affärssystem med kundkonditioner och kundändringar.

mailto:p.BlomAndersson@oclbrorssons.se

Monika Brolin 
Ekonomichef

Sköter och fördelar arbetet på ekonomiavdelningen 

mailto:M.Brolin@oclbrorssons.se

Charlotte Jansson
Ekonomi

Sköter den löpande ekonomiska redovisningen.

mailto:c.jansson@oclbrorssons.se

Fredrik Fors
Lagerchef

Fördelar och leder arbetet på lager 1 och lager 2
mailto:f.fors@oclbrorssons.se

Peter Norrbom
Lager

Hanterar order och sammanställer leveranser till kunder.

Daniel Lyrehag
Lager

Hanterar order och sammanställer leveranser till kunder.

Emil Löfgren
Lager

Hanterar order och sammanställer leveranser till kunder.

Marcus Gezici
Lager

Hanterar order och sammanställer leveranser till kunder.


Anders Ranbo
Workshop

Sköter vår verkstad

mailto:workshop@oclbrorssons.se

Ares
Vaktchef

Rotweiler som mest jobbar kvällar, nätter och helger.
Till toppen
Till toppen